Montované haly

Nejlepší volbou pro efektivní využití prostoru jsou montované haly s rámovým typem ocelové konstrukce. Tyto haly vyrábíme se sedlovým a pultovým typem střechy, zateplené i nezateplené. Ocelové haly se vyrábějí se středovou podpěrou nebo bez podpěry, ale jen s šířkou konstrukce do 40 metrů. Náklady na halu bez středové podpěry jsou nižší. Vzdálenost jednotlivých rámů konstrukce haly se obvykle pohybuje mezi 5 a 6 metrů.

Výhody

  • Do 40 m nejsou potřebné podpůrné sloupy
  • Hala se dá prodloužit
  • Úspora financí
  • Rychlá montáž

Využití

  • Autosalony a autoservisy
  • Výrobní a průmyslové haly
  • Skladové a zemědělské haly
  • Sportovní a administrativní haly
  • Prodejny

Rámové konstrukce haly

Základem rámové haly je nosná ocelová konstrukce tvořena IPE profily. Ta je propojena vaznicemi ve střešní části haly. Typ věznic se určí po zohlednění rozpon čili šířky haly, vzdálenosti jednotlivých rámů (modulů), rozteče věznic či sněhové zátěže. Výhodné na spotřebu oceli jsou příhradové vazníky, které se tvoří z Jäkl profilů nebo HEA / HEB profilů. Jejich výroba je náročnější a používají se hlavně při halách s velkými rozpony.

Zateplené rámové haly

Na zateplování rámových hal se používají sendvičové panely. Panely mají vysokou požární odolnost, různou tloušťku, vlastnosti či barvu.

Nezateplené rámové haly

Prostory, které nejsou vyrobeny pro výrobu, není třeba zateplovat, protože jejich konstrukce jsou opláštěné hrubším plechem.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech nebo e-mailem

Kontaktovat