Zásady zpracování osobních údajů

 1. Dotyčná osoba – návštěvník stránky.
 2. Provozovatel – provozovatel webové stránky www.haly-jablonec.cz
  PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.
  kolonáda 4685
  Lučenec 984 01, IČ: 36045926, DIČ: CZ 2020081954
  společnost zapsaná v OR OS Banská bystrica, odd.Sro, vložka č.6859 / S
 3. Dotyčná osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím v rozsahu uvedeném níže.
 4. Provozovatel stránky zodpovědá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR).
 5. Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, email, telefonní kontakt, cookies. Více informací o cookies.
 6. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy, vybavení poptávky zaslaného přes kontaktní formulář či jiného oprávněného zájmu. Osobní údaje se nesmí dále zpracovávat způsobem, který není slučitelný s těmito účely.
 7. Příjemci – provozovatel webové stránky www.haly-jablonec.cz, společnost Moderní Webstránky s.r.o. zabezpečující technický provoz webstránky.
 8. Zprostředkovatelé – příjemci údajů jako Google (Ads Data Processing Terms), Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment), se kterými máme uzavřené zprostředkovatelské smlouvy.
 9. Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje jiným třetím stranám, kromě zprostředkovatelů zmíněných v předchozím bodě.
 10. Právní základ zpracování osobních údajů:
  1. Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
  2. Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.
 11. Vložený obsah z jiných webových stránek – články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jakoby návštěvník navštívil jinou webovou stránku. Tyto webové stránky mohou o vás shromažďovat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat třetí-stranné sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášeni.
 12. Doba uchovávání osobních údajů: 10 let.
 13. Dotyčná osoba dává souhlasem s obchodními podmínkami zároveň svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby provozovatel zpracovával její osobní údaje pro výše uvedené účely, během výše uvedené doby a ve výše uvedeném rozsahu. Dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotyčné osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo podat stížnost orgánu dozoru, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost údajů.
 14. V případě registrace na webstránce, má zákazník právo smazat účet zasláním žádosti na e-mail provozovatele nebo kliknutím na tlačítko smazat účet v rozhraní svého účtu.
 15. Tyto podmínky jsou platné od 09.12.2019